Technika

Niemieckie systemy elektryczne motocykli - numeracja końcówek przewodów

Niemcy zawsze wiedli prym w normalizowaniu wszelkich zagadnień technicznych. Naturalnie dotyczyło to także instalacji elektrycznych pojazdów, często budowanych w oparciu o podzespołów różnych producentów, niejednokrotnie zamiennie w tym samym modelu. Nieuchronne stało się więc ujednolicenie oznaczeń charakterystycznych punktów schematów ideowych i fizycznych oznaczeń miejsc podłączania przewodów elektrycznych w poszczególnych podzespołach instalacji.

Podkategorie

Instalacje elektryczne

Informacje związane z układem zasilania paliwem